Общинска избирателна комисия Гърмен


РЕШЕНИЕ
№ 169
Гърмен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Минка С. Капитанова – кандидат за кмет на общ.Гърмен, издигнат от ПП '' БДЦ''.

        В ОИК Гърмен е получена жалба с входящ номер 199 от 03.11.2019г. от Минка С. Капитанова. В жалбата се цитира сигнал от Надя Чекова за това, че в секция 011300019 – с.Рибново, член от комисията държи в себе си бюлетина, без да има това право.

След проведен телефонен разговор с председателя на СИК 011300019 – с.Рибново се установи, че член на СИК е държал в себе си ксерокс-копия на образец на бюлетина. Същите са се намирали в джобовете на члена на СИК и са били иззети от председателя на СИК.

С оглед гореизложеното ОИК Гърмен счита, че не е на лице нарушение на изборния процес, изразяващо се в агитация в полза на някой от кандидатите или поставяне на агитационни материали в изборното помещение.Поради което на основание чл.87,ал.1,т.22 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА , подадена от Минка С. Капитанова, кандидт за кмет на община Гърмен, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.

При проведеното гласуване „ЗА“ гласуваха 11 члена на ОИК:Катя Благоева Кардашева, Иво Николов Зойков, Ибраим Сеферов Мисирков, Величка Стоянова Топалова, Ана Иванова Пандева, Кимле  Шукриева Ходжова, Стоянка Георгиева Мавродиева-Сиракова, Ана Иванова Матерова, Тодор Валериев Ижбехов, Юлия Кръстева Лазарова, Сийка Кисимова Куйбишева-Соленкова.  

Гласували „ПРОТИВ“ – няма.

Отсъстват : Георги Тодоров Петрелийски, Стефан Димитров Софтов

Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Катя Благоева Кардашева

Секретар: Иво Николов Зойков

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 179 / 25.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове от състава на ОИК ГЪРМЕН, които да предадат на Общинската администрация – Гърмен останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, свързани с изборите за общински съветници и кметове на територията на община Гърмен, проведени на 27.10.2019г. и на 03.11.2019г. и в чието присъствие да се отваря помещението за съхранение на изборни книжа и материали, за целия мандат на комисията.

  • № 178 / 12.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Феим Ахмед Иса и обявяване за избран следващия кандидат за общински съветник в Общински съвет - Гърмен

  • № 177 / 04.11.2019

    относно: Днес, 04.11.2019г., в 01.00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения