05.11.2023

Съобщение

ОИК Гърмен уведомява, че във всички населени места на територията на община Гърмен , в които се произвежда втори тур на изборите, СИК и ПСИК  са отворили и работят.

01.11.2023

Одобрените образци на бюлетини за изборите за кметове на кметства на 5 ноември 2023г .

Във връзка с Решение № 1979-МИ от 18.08.2023г. на ЦИК  и писмо с изх.№ МИ-15-1191 от 31.10.2023 г. на ЦИК, ОИК-ГЪРМЕН публикува образците на бюлетините

за гласуване за кметове на кметства на 5 ноември 2023 г. в  Община Гърмен, и същите са достъпни както следва:

 

с.Дебрен

 

с.Огняново

29.10.2023

Съобщение

ОИК Гърмен уведомява, че всички СИК и ПСИК на територията на община Гърмен са отворили и работят.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

25.10.2023

График за получаване на изборните книжа и материали

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 Г.

Материалите ще си получават в сградата на общинска администрация с. Гърмен

на 28.10.2023 г./събота/!!!!!

№ на СИК и място на гласуване

Населено място

Час за получаване на материалите и на тръгване от

с. Гърмен

Час за получаване на машината

004 – ОУ“Отец Паисий“

Горно Дряново

13:00

 

13:30

011 – Читалище “Светлина“

Ковачевица

13:10

 

008- ОУ “Хр.Ботев“

Долно Дряново

13:20

14:10

018 – Кметството

 

019 – СУ “Йордан Йовков“

 

020 – Читалище

“Изгрев“

Рибново

 

Рибново

 

 

Рибново

 

13:30

14:40

 

14:30

 

 

14:50

 

001 -– кафе Бистрото

 

002 - Читалище“Искра“

Гърмен

 

Гърмен

13:50

 

14:00

 

 

13:50

021 – Читалището

Скребатно

14:10

 

017 - Читалището

Осиково

14:20

14:50

014 - Пенсионерски клуб

 

015 Туристически информационен център“

Огняново

 

Огняново

14:30

 

 

14:50

 

15:30

022 –ОУ“Д.Талев“

Хвостяне

14:40

14:50

009 – Читалище “Зора“

 

010-ОУ“Хр.Ботев“

Дъбница

 

Дъбница

 

14:50

14:50

 

 

16:30

016 – Бившето училище

Ореше

15:00

 

012 – Кметството

Крушево

15:10

 

005 – ОУ“Кл.Охридски“

 

006-Читалището

 

007 -ОУ“Кл.Охридски“

Дебрен

 

Дебрен

 

Дебрен

15:40

 

15:50

 

16:00

15:50

 

16:00

 

16:00

013- Кметството

Марчево

16:10

 

003- Кметството

Балдево

16:20

 

ПСИК – 23 –  място на помещаване

СУ “Йордан Йовков“

Рибново

Рибново

13:40

 

ПСИК – 24 – място на помещаване ОУ“Хр.Ботев“ Дъбница

Дъбница

14:50

 

 

21.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия ГЪРМЕН, уведомява, че в изборния ден (29.10.2023г.) от 07:00 часа до 18:00 часа,  избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, могат да подават заявки в Общинска администрация за осигуряване на транспортно средство на телефони:  0882966770 , 0882966757.

Общинска избирателна комисия Гърмен, информира за определената избирателна секция на територията на община Гърмен за избиратели с увреждания на зрението или със затруднения в придвижването, която е:

 • Секция № 011300001 - с. Гърмен - Заграде, място за гласуване – Кафе „Бистрото“

 

21.10.2023

ОИК - ГЪРМЕН ,уведомява членовете на СИК на територията на Община Гърмен за допълнителни дистанционни обучения за работа с машина за гласуване.

 

Инструкция за работа с Teams

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 816 812 952
Passcode: Akkzdi

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 339 978 947 042
Passcode: KbC7Pn

 

 

19.10.2023

Относно срока за регистрация на застъпници на кандидатите в изборите за Общински съветници и Кметове на 29.10.2023г.

ОИК Гърмен, уведомява,всички представители на политически партии и инициативни комитети, че срока за регистрация на застъпници и резервни застъпници на кандидатите  изтича на 28.10. 2023г. За целта се попълват Приложения № 72МИ, 74 МИ за застъпници, и за резервни застъпници  Приложения  73МИ и 74 МИ на ЦИК, от изборните книжа.

17.10.2023

Съобщение

ОИК Гърмен уведомява, че на 21 октомври 2023 г. (събота) от 10.00 часа, в читалище "ИСКРА" с.Гърмен, ще проведе обучение на членовете на СИК, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

За присъствието на членовете на СИК ще се извърши регистрация по списък. Присъстващите на обучението членове на СИК, следва да се  легитимират с документ за самоличност при регистрацията им.

Регистрацията на участващите в обучението ще започне в 09.45 часа.

Само регистрираните членове на СИК ще получат допълнително възнаграждение за участието си в обучението.

17.10.2023

Съобщение относно провеждане на дистанционни он-лайн обучения за работа с машина за гласуване, на членове на Секционни Избирателни Комисии

         ОИК - ГЪРМЕН ,уведомява членовете на СИК на територията на Община Гърмен, за 

 графика  с дни и часове за провеждане на  он-лайн обучението за работа с машините за гласуване  както следва:

на 23.10.2023г. от 17.00ч. от следния линк:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

                                                                                                               

на 24.10.2023г. от 17.00ч от следния линк:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

                                                                                                             

на 25.10.2023г. от 17.00ч от следния линк:

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

12.10.2023

Одобрените образци на бюлетини за местните избори на 29 октомври 2023г са достъпни, както следва:

Съгласно Писмо на ЦИК с техен изх.№ МИ-15-711 от 10.10.2023 г. публикуваме образците на бюлетините

за гласуване в местните избори на 29 октомври 2023 г. в изборните райони в Община Гърмен.

Общински съветници

Общински Кмет

Балдево

Горно Дряново

Дебрен

Долно Дряново

Дъбница

Крушево

Марчево

Огняново

Ореше

Осиково

Рибново

Скребатно

Хвостяне

08.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Застъпници

Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи  за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

 Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Секциите  на територията на община Гърмен са 22 броя.

 Регистрация на застъпници 

Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Гърмен  до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 28 октомври 2023 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

На регистрираните като застъпници ще се издаде удостоверение по образец. 

 

 

06.10.2023

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ С КВОТИ В СИК

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на замени в съставите на СИК, Общинската избирателна комисия 0113 – Гърмен  указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения ТУК ОБРАЗЕЦ .

 

25.09.2023

Съобщение

на 26.09.2023 в 18.00часа, в залата на ОИК Гърмен ще се проведе жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

24.09.2023

Съобщение Относно срока за регистрация на кандидати и кандидатски листи

Съгласно Решение №2122-МИ/29.08.2023г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Гърмен, уведомява че началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия – Гърмен, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. е от 19 септември 2023г. от 09:00 часа.

 Крайният срок за подаване на заявления за регистрация кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите е до 17:00ч. на 26 септември 2023г.

 Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

09.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 

В ОИК Гърмен се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

  Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК Гърмен в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Гърмен извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Гърмен

Инициативният комитет в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Гоце Делчев заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Гърмен извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ   09 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

09.09.2023

Съобщение

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Партиите и коалициите в срок до 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Гърмен -  Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК ГЪРМЕН, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 Общинската избирателна комисия Гърмен извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 09.00ч. до 17.00ч.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09 септември 2023г. до 18 септември 2023г.  включително.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 181 МИ / 07.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове от състава на ОИК ГЪРМЕН, които да предадат на Общинската администрация – Гърмен останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, свързани с изборите за общински съветници и кметове на територията на община Гърмен, проведени на 29.10.2023г. и на 05.11.2023 г. и в чието присъствие да се отваря помещението за съхранение на изборни книжа и материали, за целия мандат на комисията.

 • № 180 МИ / 06.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове от състава на ОИК ГЪРМЕН, които да предадат на ТЗ“ГРАО“ -Благоевград избирателните списъци от проведни избори за общински съветници и кметове на втори тур на 05.11.2023 г., на територията на община Гърмен

 • № 179 МИ / 06.11.2023

  относно: Днес, 06.11.2023г., в 00.01ч Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения