Общинска избирателна комисия Гърмен


РЕШЕНИЕ
№ 170
Гърмен, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Халил Калил Адем – местен председател на ДПС-с.Дъбница.

 В ОИК Гърмен е получена жалба с входящ номер 200 от 03.11.2019г. от Халил Х. Адем. В жалбата се сочи, че жалбоподателя е бил помолен от г-н Фадил Мутишев на 86г. да бъде негов придружител при упражняване на вота му, тъй като същия има здравословен проблем – глух и с понижено зрение. СИК е разрешил влизането на жалбоподателя в кабинката за упражняване на вота като гласоподавателя на турски език и на висок глас е попитал придружтеля си за определена цифра в бюлетината къде точно се намира. Жалбоподателя твърди, че гласоподавателя сам е зачертал цифрата за която е попитал в бюлетината за избор без придружителя да зачертава нищо в нея. След излизане от кабината и на двамата СИК не е разрешила пускането на бюлетината в изборната урна.

След проведен телефонен разговор с председателя на СИК 011300010 – с.Дъбница се установи, че питайки придружителя си на висок глас за номера на определен кандидат, СИК е счела с надлежно решение, че тайната на вота е била разкрита публично поради което бюлетината е била отделена като такава по чл.228, ал.2 от ИК.

С оглед гореизложеното ОИК Гърмен счита, че жалбата е недопустима като подадена от лице без правен интерес от подаване на същата.

            Гласували ''ЗА''

Катя Благоева Кардашева, Иво Николов Зойков, Величка Стоянова Топалова, Тодор Валериев Ижбехов, Георги Тодоров Петрелийски, Сийка Кисимова-Куйбишева Соленкова, Ана Иванова  Пандева, Ана Иванова Матерова, Юлия Кръстева Лазарова

            Гласували „ПРОТИВ“

Ибраим Сеферов Мисирков, Стоянка Георгиева Мавродиева –Сиракова, Кимле  Шукриева Ходжова, Стефан Димитров Софтов.

 

Поради което на основание чл.87,ал.1,т.22 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА , подадена от Халил Адем КАТО НЕДОПУСТИМА

 

Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Катя Благоева Кардашева

Секретар: Иво Николов Зойков

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:19 часа

Календар

Решения

  • № 179 / 25.11.2019

    относно: Упълномощаване на членове от състава на ОИК ГЪРМЕН, които да предадат на Общинската администрация – Гърмен останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия, свързани с изборите за общински съветници и кметове на територията на община Гърмен, проведени на 27.10.2019г. и на 03.11.2019г. и в чието присъствие да се отваря помещението за съхранение на изборни книжа и материали, за целия мандат на комисията.

  • № 178 / 12.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Феим Ахмед Иса и обявяване за избран следващия кандидат за общински съветник в Общински съвет - Гърмен

  • № 177 / 04.11.2019

    относно: Днес, 04.11.2019г., в 01.00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

всички решения